بستن
ورود به سیستم
لطفا مشخصات کاربری خود را وارد نمایید

پرش به محتوای اصلی

سالگرد

مطالب مربوط به "سالگرد" در آرشیو یورونیوز

16/05 18:21 CET

پنجاهمین سالگرد انقلاب فرهنگی چین در سکوت مقامهای رسمی برگزار شد

پنجاهمین سالگرد انقلاب فرهنگی چین در سکوت مقامهای رسمی برگزار شد

پنجاهمین سالگرد انقلاب فرهنگی چین بدون جشن رسمی از سوی مقامهای دولتی این کشور برگزار شد. ده سال انقلاب فرهنگی در دوران مائو تسه تونگ در برگیرنده بخشی از تاریخ دردناک کشور در نظر گرفته می شود. مائو می خواست بوسیله انقلاب فرهنگی حزب کمونیست را پاکسازی کند و هواداران سرمایه داری را از درون حزب بیرون براند. اندکی پس از مرگ مائو، در پایان دهه…